Ibrance langtidssikkerhet

Pasientene fra de tre PALOMA-studiene er nå fulgt i over 5 år.

I 2021 ble oppdaterte data på langtidssikkerhet med IBRANCE publisert i Oncologist.
I denne oppdaterte analysen har vi 1422 personår behandling med Ibrance.
Her er en kort oppsummering av data på langtidssikkerhet;

  • Ingen tegn til kumulative eller nye bivirkninger som kommer sent i behandlingsforløpet
  • De vanligste bivirkningene med Ibrance + endokrinbehandling var nøytropeni og infeksjoner.
  • Det er begrenset eller ingen sammenheng mellom nøytropeni og virusinfeksjoner 
  • De fleste bivirkningene oppstod i de første behandlingsmånedene.
  • Ingen signaler om kumulative eller nye bivirkninger som kommer sent i behandlingsforløpet.
  • Behandlingslengden var 2,4 ganger lenger for pasientene som fikk IBRANCE + endokrinbehandling vs endokrin monoterapi. 
Referanse
  1. Finn RS, Rugo HS, Gelmon KA et al. Long-Term Pooled Safety Analysis of Palbociclib in Combination with Endocrine Therapy for Hormone Receptor-Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer: Updated Analysis with up to 5 Years of Follow-Up Oncologist. 2021: May;26(5):e749-e755
  2. Ibrance SPC 16.07.2021
PP-IBR-NOR-0233