Ibrance langtidssikkerhet

I juli i 2018 kom det en artikkel av Dieras V  et al. med  data på langtidssikkehet for IBRANCE i Journal of the National Cancer Institute.

Artikkelen hjelper oss med å forstå hva som skjer med sikkerhetsprofilen til IBRANCE over tid.

Denne analysen så på sikkerheten ved IBRANCE kombinert med endokrinbehandling fra PALOMA studiene i opp til 50 måneder.  Her er en kort oppsummering av det de fant;

  • De vanligste bivirkningene med IBRANCE + endokrinbehandling var nøytropeni (80.6% ) og infeksjoner (54.7%). 
  • Ingen signaler om kumulative eller nye bivirkninger som kommer sent i behandlingsforløpet.
  • De fleste bivirkningene oppstod i de første behandlingsmånedene.
  • Bare 8.3% av pasientene opplevde bivirkninger som medførte at de matte seponere behandlingen permanent. 
  • Behandlingslengden var 2,4 ganger lenger for pasientene som fikk IBRANCE + endokringbehandling vs endokrin monoterapi. 
Referanse

Ibrance SPC, 09.11.2020

PP-IBR-NOR-0211