Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Ibrance behandlingsveileder

Informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. (PP-IBR-NOR-0249)

Brosjyre Materiell for pasient

Informasjonsbrosjyre om BRCA genfeil og gentesting

Informasjonsbrosjyre om BRCA genfeil og gentesting (PP-TAL-NOR-0012)

Brosjyre Materiell for pasient

Jeg og metastatisk brystkreft

Brosjyre med tips og råd til deg som lever med metastatisk brystkreft (PP-ONC-NOR-0011)