Inflectra (infliksimab)

Inflectra er et biotilsvarende legemiddel (biosimilar) til originallegemidlet Remicade® (infliksimab)

Inflectra tilhører en gruppe legemidler kalt TNF-hemmere. Inflectra virker ved å blokkere virkningen til et protein kalt tumornekrosefaktor alfa (TNF-α). Dette proteinet er involvert i betennelsesprosesser i kroppen.
   

Inflectra/CT-P13 er det første godkjente biotilsvarende legemidlet med infliximab1

  • Dokumentert sammenliknbar effekt og sikkerhet med Remicade™ i kliniske studier på revmatoid artritt og ankyloserende spondyloartritt1
  • Via ekstrapolering ble det gitt en lisens fra EU-kommisjonen for alle de samme kliniske indikasjonene som Remicade§1-3

Inflectra inneholder det aktive virkestoffet  infliksimab. Infliksimab er en type protein som stammer fra mennesker og mus. Inflectra er et biotilsvarende legemiddel («biosimilar») til originallegemidlet Remicade® (infliksimab).
 

Referanser:

1. European Public Assessment Report: INFLECTRA® Accessed 26.08.2022, 2. Inflectra SPC, 3. European Medicines Agency. Guideline on similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies – non-clinical and clinical issues (europa.eu). Accessed 26.08.2022.

PP-IFA-NOR-0046