Inflectra

Inflectra er et biotilsvarende legemiddel (biosimilar) til originallegemidlet Remicade® (infliksimab)

Inflectra tilhører en gruppe legemidler kalt TNF-hemmere. Inflectra virker ved å blokkere virkningen til et protein kalt tumornekrosefaktor alfa (TNF-α). Dette proteinet er involvert i betennelsesprosesser i kroppen.
  

Inflectra/CT-P13 er det første godkjente biotilsvarende legemidlet med infliximab1

•    Dokumentert sammenliknbar effekt og sikkerhet med Remicade™‡ i kliniske studier på revmatoid artritt og ankyloserende spondyloartritt1
•    Via ekstrapolering ble det gitt en lisens fra EU-kommisjonen for alle de samme kliniske indikasjonene som Remicade§1-3
 

Inflectra inneholder det aktive virkestoffet  infliksimab. Infliksimab er en type protein som stammer fra mennesker og mus. Inflectra er et biotilsvarende legemiddel («biosimilar») til originallegemidlet Remicade® (infliksimab).

 

Referanser:
1. European Public Assessment Report: INFLECTRA®. Available here. Accessed December 2017
2. Inflectra SPC, 18.02.2019
3. European Medicines Agency. Guidelines on similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies – non-clinical and clinical issues. Available here. Accessed December 2017