Inflectra bivirkninger

Bivirkningene er presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Svært vanlige: (≥1/10)

 • Virusinfeksjon (f.eks. influensa, herpesvirusinfeksjon)
 • Hodepine
 • Infeksjon i øvre luftveier, sinusitt
 • Magesmerter, kvalme
 • Infusjonsrelatert reaksjon, smerte

Vanlige: (≥1/100 til <1/10)

 • Bakterielle infeksjoner (f.eks. sepsis, cellulitt, abscesser) 
 • Nøytropeni, leukopeni, anemi, lymfadenopati
 • Allergisk luftveissymptom
 • Depresjon, insomni
 • Vertigo, svimmelhet, hypoestesi, parestesi
 • Konjunktivitt
 • Takykardi, palpitasjon
 • Hypotensjon, hypertensjon, ekkymoser, hetetokter, rødming
 • Gastrointestinal blødning, diaré, dyspepsi, gastroøsofageal refluks, forstoppelse
 • Infeksjon i nedre luftveier (f. eks bronkitt, pneumoni), dyspné, epistakse
 • Abnormal leverfunksjon, økte transaminaser
 • Debut av eller forverret psoriasis, inkludert pustuløs psoriasis (hovedsakelig i håndflater og fotsåler), urtikaria, utslett, kløe, hyperhidrose, tørr hud, soppdermatitt, eksem, alopesi
 • Artralgi, myalgi, ryggsmerte
 • Urinveisinfeksjon
 • Brystsmerte, tretthet, feber, reaksjon på injeksjonsstedet, frysninger, ødem

For fullstendig oversikt over bivirkninger, se preparatomtalen.

Referanse:

Inflectra SPC

PP-IFA-NOR-0046