Før/under oppstart av Inflectra

Pasienten bør undersøkes med tanke på eventuelle infeksjoner

  • Allmenntilstand bør undersøkes med tanke på infeksjoner: Symptomer på bakterielle infeksjoner eller virusinfeksjoner, feber, sår eller purulent utslipp fra fistler
  • Screening for latent og aktiv tuberkulose og hepatitt B
    Ved en aktiv bakteriell infeksjon, virusinfeksjon eller ubehandlet abscess: Inflectra må IKKE gis

Pasienten bør rådes til å ta en tannlegeunderssøkelse med tanke på potensiell tanntrekking eller rotfylling

  • Det er anbefalt å ta enkelte vaksiner før behandlingsstart (for eksempel influensavaksine og  pneumokokkvaksine)
  • Blodprøver: undersøke nivåer av bl.a. hemoglobin, hematokrit, hvite blodceller, ALAT, ALP, CRP
  • Kartlegge eventuelle hendelser ved tidligere infusjoner og forekomst av mulige infusjonsreaksjoner, inkludert forsinkede overfølsomhetsreaksjoner

Hva bør overvåkes under behandlingen?

Den lange halveringstiden til infliksimab bør tas i betraktning dersom visse vaksiner eller en kirurgisk prosedyre er planlagt

  • Pasienter som har behov for kirurgi under behandling med Inflectra bør overvåkes nøye med tanke på infeksjoner
  • Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Inflectra
  • Det er anbefalt å vente minst 12 måneder etter fødsel før administrering av levende vaksiner til spedbarn som ble eksponert for infliksimab in utero

 

Oppbevaring og holdbarhet av Inflectra
Trinn for trinn rekonstituering
Infusjon av Inflectra
Nyttige tips - unngå skumdannelse

PP-IFA-NOR-0046