Før/under oppstart av Inflectra

Pasienten bør undersøkes med tanke på eventuelle infeksjoner 

 • Allmenntilstand bør undersøkes med tanke på infeksjoner: Symptomer på bakterielle infeksjoner eller virusinfeksjoner, feber, sår eller purulent utslipp fra fistler
 • Screening for latent og aktiv tuberkulose og hepatitt B
  Ved en aktiv bakteriell infeksjon, virusinfeksjon eller ubehandlet abscess: Inflectra må IKKE gis
   

Pasienten bør rådes til å ta en tannlegeunderssøkelse med tanke på potensiell tanntrekking eller rotfylling

 • Det er anbefalt å ta enkelte vaksiner før behandlingsstart (for eksempel influensavaksine og  pneumokokkvaksine)
 • Blodprøver: undersøke nivåer av bl.a. hemoglobin, hematokrit, hvite blodceller, ALAT, ALP, CRP
 • Kartlegge eventuelle hendelser ved tidligere infusjoner og forekomst av mulige infusjonsreaksjoner, inkludert forsinkede overfølsomhetsreaksjoner

Hva bør overvåkes under behandlingen?

Den lange halveringstiden til infliksimab bør tas i betraktning dersom visse vaksiner eller en kirurgisk prosedyre er planlagt

 • Pasienter som har behov for kirurgi under behandling med Inflectra bør overvåkes nøye med tanke på infeksjoner
 • Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Inflectra
 • Det er anbefalt å vente minst 6 måneder etter fødsel før administrering av levende vaksiner til spedbarn som ble eksponert for infliksimab in utero


Andre sider om rekonstituering, fortynning og infusjon: