Inflectra dosering

Dosering av Inflectra varierer med pasientens vekt, indikasjon og sykdomsbetingelser. Dosen av Inflectra ved revmatoid artritt er vanligvis 3 mg/kg, og ved andre indikasjoner 5 mg/kg.  Ved oppstart av Inflectra, blir de første dosene gitt i uke 0, uke 2 og uke 6 (induksjonsfase). Deretter kan infusjonen gis hver 8. (eller 6.) uke.

Infliksimab har et anbefalt referanseområde for serumkonsentrasjon. Legemiddelkonsentrasjonen i serum måles ved blodprøver. Legen kan tilpasse pasientens behandling ved å endre dose eller doseringsintervall.
 

Inflectra dosering 


Figur. Dosering Inflectra. Inflectra doseres i henhold til pasientens sykdom, vekt og tilstand. Ved oppstart av Inflectra blir de første dosene gitt i uke 0, uke 2 og uke 6 (induksjonsfase). Deretter kan infusjonen gis hver 8. (eller 6.) uke.

For fullstendig informasjon om dosering, se preparatomtale.

Referanse:

Inflectra SPC

PP-IFA-NOR-0046