Inflectra oppbevaring og holdbarhet

Oppbevaring av Inflectra

Oppbevares i kjølskap (2 °C - 8 °C).

For oppbevaringsbetingelser ved høyst 25 °C før rekonstituering av legemiddelet, se ovenfor.
 For oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemiddelet, se nedenfor.
  

Holdbarhet på Inflectra

Før rekonstituering
60 måneder ved 2 °C – 8 °C. 

Inflectra kan oppbevares ved temperaturer opp til maksimum 25 °C i en enkelt periode på inntil 6 måneder, men ikke utover den opprinnelige utløpsdatoen. Den nye utløpsdatoen må skrives på kartongen. Når Inflectra først er fjernet fra kjølig lagring må det ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.1


Etter rekonstituering og fortynning
Den rekonstituerte oppløsningen har vist kjemisk og fysisk stabilitet i 24 timer ved 25 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør infusjonsoppløsningen gis umiddelbart, den totale oppbevaringstiden og betingelsene før bruk er brukerens ansvar og vil normalt ikke være lengre enn 24 timer ved 2 °C – 8 °C med mindre rekonstitueringen/fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.1

 

Referanse:
1. Inflectra SPC, 18.02.2019