Inflectra virkningsmekanisme

Virkestoffet i Inflectra er et monoklonalt antistoff. Et monoklonalt antistoff er et antistoff (en type protein) som gjenkjenner og binder seg til en spesifikk struktur (kalt et antigen) i kroppen.1

Antigenet som infliksimab gjenkjenner er cytokin (et messenger-protein) tumornekrosefaktor-alfa (TNF-alfa). Infliksimab er et kimerisk antistoff, hvor den antigenbindende delen stammer fra mus, mens effektorregionen stammer fra mennesker.
Messenger-proteinet er involvert i prosessen som gir inflammasjonen og finnes i høye konsentrasjoner hos pasienter med sykdommene som Inflectra brukes i behandlingen av. Ved å blokkere TNF-alfa demper infliksimab inflammasjonen og andre symptomer på sykdommen.1

Referanse:

Inflectra SPC

PP-IFA-NOR-0046