Infusjon av Inflectra
 

Infusjonshastighet og oppfølgingstid

Inflectra skal administreres intravenøst over en 2-timers periode. Alle pasienter som får administrert Inflectra skal observeres i minst 1-2 timer etter infusjon med tanke på akutte infusjonsrelaterte reaksjoner. Etter 3 godt tolererte 2-timers infusjoner kan administrering ved 1-times infusjon vurderes. Hvis infusjonsrelaterte reaksjoner har oppstått tidligere, kan infusjonshastigheten senkes for å redusere risikoen for infusjonsreaksjoner.

For å være forberedt på mulige infusjonsreaksjoner må utstyr for akuttbehandling, som adrenalin, antihistaminer, kortikosteroider og utstyr for kunstig åndedrett, være tilgjengelig. Pasienter kan forhåndsbehandles med for eksempel et antihistamin, hydrokortison og / eller paracetamol.

Tabell: Infusjonshastighet og oppfølgingstid kan variere avhengig av om en pasient får oppstartsbehandling med Inflectra (induksjonsfase) eller vedlikeholdsbehandling. 

Overvåkning av pasienten under infusjon
Under infusjonen skal pasienten overvåkes med tanke på akutte infusjonsreaksjoner. Tegn og symptomer på akutte infusjonsreaksjoner kan være, men er ikke begrenset til:

  • Hudreaksjoner (rødhet, kløe, varme)
  • Generelle symptomer (følelse av feber, hodepine, kvalme, svimmelhet, blodtrykk)
  • Anafylaktiske symptomer (rødhet og hevelse i ansikt og nakke og dyspné)

Dersom akutte infusjonsreaksjoner oppstår må infusjon med Inflectra avbrytes umiddelbart.

Forsinkede overfølsomhetsreaksjoner
Tilgjengelige data tyder på økt risiko for utvikling av forsinket overfølsomhet med økende lengde på Inflectra-oppholdet.

  • Pasienter må rådes til umiddelbart å oppsøke medisinsk hjelp dersom de opplever forsinkede bivirkninger
  • Dersom pasientene får gjenopptatt behandling etter en forlenget periode, må de overvåkes nøye for tegn og symptomer på forsinket hypersensitivitetsreaksjon

Tegn og symptomer på forsinket overfølsomhet kan være, men er ikke begrenset til:

  • Kløe, hevelse i ansikt, hender eller lepper, vanskeligheter med å svelge, elveblest, vondt i halsen og hodepine
  • Smerter i musklene og / eller leddene med feber og / eller utslett


Før/under oppstart av Inflectra
Trinn for trinn rekonstituering
Nyttige tips - unngå skumdannelse
Oppbevaring og holdbarhet av Inflectra

PP-IFA-NOR-0046