ECCO Position Statement on the use of Biosimilars for IBD

Den siste oppdaterte ECCO-erklæringen støtter bruk av biotilsvarende infliksimab på egnede pasienter med IBD.1

ECCO guidelines

ECCO skriver at "Bytte fra opprinnelig til et biotilsvarende legemiddel hos pasienter med IBD er akseptabelt Studier av bytter kan gi verdifulle data på sikkerhet og effekt. Vitenskapelige og kliniske data mangler vedrørende bytter tilbake, flere bytter og kryssbytting mellom biotilsvarende legemidler hos pasienter med IBD"1

Last ned publikasjonen

“De opprinnelige observasjonsdataene publisert om effektivitet og sikkerhet til CT-P13 ved IBD, inkludert immunogenitetsdata viser en profil som overlapper fullstendig med opprinnelig legemiddel”1
“Helsepersonell har ansvar for å sikre at all informasjon blir gitt til pasienten for å sikre enighet og samtykke om behandlingen”1

ECCO støtter også den viktige rollen til helsepersonell vedrørende rådgivning av pasienter på spørsmål om biotilsvarende legemidler1

Fotnoter
CD, Crons sykdom; CDAI, Crohn’s Disease Activity Index; ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation; IBD, inflammatorisk tarmsykdom; OLE; Open-label extension; RCT, randomisert kontrollert studie; UC, ulcerøs kolitt.

Referanse:

1. Danese S, et al. J Crohns Colitis 2017;11:26-34

PP-IFA-NOR-0042