Ketanest (esketamin) er et kiralt sykloheksanonderivat med analgetisk, og ved stigende doser anestetisk, effekt

Esketamin er S-enantiomeren av molekylet ketamin (Ketalar, racemisk ketamin). De to ketaminracemat-komponentene S-ketamin (Ketanest) og R-ketamin skiller seg fra hverandre i en rekke farmakologiske modeller, og det er esketamin som er hovedansvarlig for den anestetisk-analgetiske effekten.1

Esketamin gir en dissosiativ anestesi.2 Esketamin interfererer med assosiasjonsbanene i hjernen og forårsaker på denne måten en katalepsilignende tilstand med bevisstløshet og amnesi.

Ketanest har dobbel anestetisk og analgetisk potens i forhold til Ketalar.2 Den analgetiske effekten tilskrives først og fremst esketaminets blokkering av NMDA-reseptorer.

Det fins ingen eller kun små forskjeller i farmakokinetikken til S-ketamin og racemisk. Derfor kan det henvises til farmakokinetiske erfaringer med Ketalar.1


 

FKtekst Ketalar

 

Nyttig om Ketanest

Referanser:

1. SPC Ketanest
2. Sinner B. og Graf B. M. Ketamin, Schuttler J. og Schwilden H., red. Modern Anesthetics. Handbook of Experimental Pharmacology 182, 2008: 313-33

PP-KTN-NOR-0012