Ketanest bivirkninger

Bivirkninger avhenger vanligvis av dosen og injeksjonshastigheten, og er spontant reversible. Bivirkninger i nervesystemet og psykiatriske bivirkninger (i sentralnervesystemet) er mer vanlige hvis esketamin gis som eneste anestetikum.

Vanlige bivirkninger (≥1/100 og <1/10)

Ketanest bivirkinger
 
Tabell vanlige bivirkninger

1 Når esketamin brukes som eneste anestetikum, kan opptil 30 % av pasientene få doseavhengige bivirkninger under oppvåkningsfasen.
2 Insidensen av disse bivirkningene kan reduseres vesentlig ved samtidig administrering av et benzodiazepin.

Fullstendig liste over bivirkninger finnes i SPC/FK-tekst.

Referanse:

SPC Ketanest

PP-KTN-NOR-0012