Ketanest dosering

På grunn av den doble potensen Ketanest har i forhold til Ketalar, blir doseforholdet 1:21.

Admninistering og dosering av Ketanest
 Tabell administering og dosering av Ketanest

* Dosereduksjon er påkrevd for pasienter med flere skader og pasienter i dårlig generell tilstand. For eksempel skal dosen reduseres for pasienter i sjokk. Som en retningslinje skal cirka halvparten av den normale dosen administreres.

FKtekst Ketalar
 

Referanser:

1. White, PF. et al, Anesthesiology; 52:1980:231-239
2. SPC Ketanest

PP-KTN-NOR-0012