Ketanest effekt

Konklusjon: Ketanest gir kliniske fordeler sammenlignet med Ketalar1

  • Esketamin har en markant lokal anestetisk effekt på ryggmarg og perifere nerver2
  • Esketamin forårsaker ikke respirasjons- eller kretsløpshemming og har kun en marginal innvirkning på de beskyttende refleksene. Under anestesi med esketamin vil muskeltonus opprettholdes eller øke, og de beskyttende refleksene blir som regel ikke svekket. Konvulsjonsterskelen senkes ikke. Under spontan respirasjon finner det sted en økning i det intrakranielle trykket. Dette kan unngås ved adekvat lungeventilasjon2
  • Den sympatomimetiske effekten til esketamin fører til at blodtrykket og hjertefrekvensen stiger, noe som resulterer i økt myokardielt oksygenforbruk og koronar blodgjennomstrømning. Esketamin har en negativ inotrop og antiarytmisk effekt på hjertet. Den perifere resistensen påvirkes nesten ikke grunnet motvirkende effekter2
  • Esketamin har en bronkodilaterende effekt som gjør at stoffet egner seg til bruk hos astmapasienter og under kunstig ventilasjon av pasienter med status asthmaticus2
  • Ved kombinasjon med hypnotika, benzodiazepiner eller nevroleptika reduseres bivirkninger, men da forlenges også esketamineffektens varighet2
  • Anvendelse av barbiturater og opiater samtidig med esketamin kan forlenge oppvåkningsfasen2
  • Ketanest blir regnet for å gi en mer effektiv anestesi sammenlignet med Ketalar3

FKtekst Ketalar

Referanser:

1. White, PF et al., Br.J.Anaesth. 57; 1985, 197-203
2. SPC Ketanest
3. White, PF et al., Anesthesiology;52:1980:231-239

PP-KTN-NOR-0012