Ketanest kognitive funksjoner

  • Ketanest gir signifikant bedre intraoperative forhold med mindre spontan muskelaktivitet enn med Ketalar1
  • Pasienter på Ketanest følte signifikant mindre tap av kontroll og viste en mer generell følelse av velvære etter operasjon sammenlignet med Ketalar.Konsentrasjonsevnen var mindre svekket og de følte mindre døsighet2
  • Ketanest ga signifikant mindre desorientering, redsel og smerte i den postoperative perioden i forhold til Ketalar og pasientene var rolige, stille og samarbeidsvillige1
  • Pasientene foretrakk Ketanest sammenlignet med Ketalar og ønsket Ketanest ved en annen eventuell operasjon1
  • Oppvåkningstiden var kortere på Ketanest enn på Ketalar3
Referanser:

1. White, PF et al., Anesthesiology;52:1980:231-239
2. Phenninger, EG et al., Anesthesiology, Volume 96; No 2, 2002,357-366
3. White, PF et al., Br.J.Anaesth. 57; 1985, 197-203

PP-KTN-NOR-0012