Ketorax (ketobemidon)

Ketorax® inneholder ketobemidon, et opioidanalgetikum. Ketorax finnes som tabletter og som injeksjonsvæske. Ketorax brukes ved indikasjon sterke smerter.

Hvordan åpne Ketorax ampuller?

Riktig teknikk er viktig for å unngå at ampullene knuser, og for å unngå skade eller søl ved åpning av ampullene.

I filmen nedenfor ser du hvordan Ketorax ampuller åpnes:

Filmen som viser hvordan Ketorax ampuller åpnes

Før du åpner Ketorax ampullen skal du knipse på den slik at all væsken kommer ned i ampullen

  • Hold selve ampullen i et godt grep med den ene hånden.     

  • Med den andre hånden tar du grep på toppen av ampullen med tommel og pekefinger. Tommelen plasseres på den fargede prikken, som er vendt mot deg.     
  • Knekk den øvre ampulledelen bakover med en bestemt bevegelse. Ampullen brekker.

På Ketorax ampullen:

  • De to røde ringene er en markering påsatt for å unngå forveksling av ulike typer legemidler i ampuller.
  • Den røde prikken angir hvor man skal holde tommelen ved åpning av ampullen. Prikken er satt overfor skåret i ampullen (hvor den knekker).
  • Ampullen er en OPC – one point cut-ampulle, hvor det er ett skår i ampullens hals, vertikalt nedenfor den røde markeringen.
  • Etikett, angir legemiddel, styrke og volum. Sjekk alltid på etiketten at du har riktig legemiddel før åpning av ampullen.

Ketorax sikkerhetsinformasjon 

Som for andre opioider kan respirasjonsdepresjon, inkludert sentral søvnapné (CSA) og søvnrelatert hypoksemi, opptre hos pasienter som behandles med ketobemidon. Pasienten bør derfor følges nøye for utvikling av bivirkninger. Ketobemidon skal brukes med forsiktighet hos pasienter med forhøyet intrakranielt trykk, dersom pasienten er bevisstløs eller i koma, eller har hodeskader, samt til pasienter med bradyarytmi, pasienter med forstørret prostata eller uretrastriktur, hos pasienter som har hatt et kirurgisk inngrep i gastrointestinaltraktus.

Ketobemodin skal brukes med forsiktighet, og med redusert dosering, hos følgende: Pasienter med nedsatt leverfunksjon, pasienter med nedsatt nyrefunksjon, pasienter med lungesykdommer, eldre og svekkede pasienter

Ketobemidon er kontraindisert ved følgende tilstander: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene, sekretstagnasjon, respirasjonsdepresjon, alkohol- og sovemiddelforgiftninger, intrauterin asfyksi.

Samtidig bruk av andre legemidler som påvirker sentralnervesystemet, for eksempel benzodiazepiner, benzodiazepinlignende legemidler / hypnotika, andre opioider, anxiolytika, beroligende midler, narkose, antipsykotika, muskelrelakserende midler, sederende antihistaminer og alkohol kan potensere den respirasjonsdepressive effekten og dyp sedasjon, som potensielt kan føre til hypoventilering, hypotoni og bevisstløshet, koma og død.

De mest vanlige bivirkningene er munntørrhet, urinretensjon, blodtrykksfall, kvalme, brekninger, forstoppelse, døsighet, svimmelhet, bradykardi, eufori, respirasjonsdepresjon.

For fullstendig oversikt over kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se preparatomtale.

Les mer om Ketorax

Referanse:

Ketorax preparatomtale (SPC)

(Video: PP-KTX-NOR-0019)

PP-KTX-NOR-0023