Hva er Ketorax?

Ketorax inneholder ketobemidon, et opioidanalgetikum. Ketorax finnes som tabletter og som injeksjonsvæske. Ketorax brukes ved indikasjon sterke smerter.

Hvordan åpne Ketorax ampuller?

Riktig teknikk er viktig for å unngå at ampullene knuser, og for å unngå skade eller søl ved åpning av ampullene. I filmen nedenfor ser du hvordan Ketorax ampuller åpnes.
 

Før du åpner Ketorax ampullen skal du knipse på den slik at all væsken kommer ned i ampullen

  • Hold selve ampullen i et godt grep med den ene hånden.     
  • Med den andre hånden tar du grep på toppen av ampullen med tommel og pekefinger. Tommelen plasseres på den fargede prikken, som er vendt mot deg.     
  • Knekk den øvre ampulledelen bakover med en bestemt bevegelse. Ampullen brekker.

På Ketorax ampullen:

  • De to røde ringene er en markering påsatt for å unngå forveksling av ulike typer legemidler i ampuller.
  • Den røde prikken angir hvor man skal holde tommelen ved åpning av ampullen. Prikken er satt overfor skåret i ampullen (hvor den knekker).
  • Ampullen er en OPC – one point cut-ampulle, hvor det er ett skår i ampullens hals, vertikalt nedenfor den røde markeringen.
  • Etikett, angir legemiddel, styrke og volum. Sjekk alltid på etiketten at du har riktig legemiddel før åpning av ampullen.
Referanse:

Ketorax SPC 25.08.2017

PP-KTX-NOR-0021