Ketorax dosering

Dosering av Ketorax (ketobemidon) 5 mg/ml injeksjonsvæske

Doseres individuelt.
Sterke, akutte smerter: 
F.eks. postoperative smerter, gallesten, gallestensanfall, utbredte lesjoner: 
I.v. titrering med små doser tilsv. 1-2,5 mg ketobemidon hvert 2. til 5. minutt inntil pasienten er smertefri eller viser tegn på overdosering med respirasjonsdepresjon eller sterk sedasjon.  Ny dose gis før residiv av smertene. Alternativt kan 1-3 tabletter gis hver 3. til 5. time, eller 5-7,5 mg i.m. hver 4.-6. time. 

Kroniske smerter: 
F.eks. cancersmerter samt visse former for non-maligne smerter hvor ingen annen effektiv behandling er mulig: 
Behandlingen individualiseres med hyppig dosejustering etter smerteintensitet, smertegenese og ev. toleranseutvikling. Det tilstrebes et fast doseringsintervall (på ca. 4 timer), som holder pasientene smertefrie. Det er behov for økning i dosen når den smertelindrende virkningen avtar i varighet.

Obstetrisk analgesi: 
Sterke smerter i utvidingsperioden: 
5 mg i.m., når orificium er ca. 2-3 cm. Analgesien varer 2-3 timer. Preparatet skal ikke gis ved symptom på intrauterin asfyksi eller straks før partus.

Premedisinering: 
Gis i.m. ca. 30-60 minutter før narkose.

Spesielle pasientgrupper: 
Ved kroniske smerter:
Eldre og svekkede pasienter, pasienter med nedsatt lever- og nyrefunksjon, samt pasienter med lungesykdom, skal initialt ha redusert dose. Profylaktisk antiobstipasjonsregime er nødvendig.

Hvordan åpne Ketorax ampullen - se video

Dosering av Ketorax, 5 mg tabletter

Doseres individuelt.

Sterke, akutte smerter (f.eks. postoperative smerter, gallesten, gallestensanfall, utbredte lesjoner): 1-3 tabletter hver 3.-5. time.

Kroniske smerter (f.eks. cancersmerter samt visse former for non-maligne smerter hvor ingen annen effektiv behandling er mulig): Det anbefales å starte med f.eks. 1-2 tabletter hver 4.-5. time. Behandlingen individualiseres med hyppig dosejustering etter smerteintensitet, smertegenese og ev. toleranseutvikling. Det tilstrebes et fast doseringsintervall (på ca. 4 timer), som holder pasientene smertefrie. Det er behov for økning i dosen når den smertelindrende virkningen avtar i varighet. Eldre og svekkede pasienter, pasienter med nedsatt lever- og nyrefunksjon og pasienter med lungesykdommer skal initialt ha redusert dose. Profylaktisk antiobstipasjonsregime er nødvendig.

Les mer om Ketorax

 

Referanse:

Ketorax preparatomtale (SPC) 

PP-KTX-NOR-0023