Animasjon om statiner og compliance

Så mange som 1 av 10 nordmenn bruker et statin. Riktig bruk av statiner reduserer risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. En studie har vist at rundt 50% av statinpasientene avsluttet behandlingen innen 2 år1.

Se illustrasjon/animasjon om compliance ved bruk av statiner. Illustrasjonen er laget til farmasøyter, men er like aktuell for annet helsepersonell.
 

Referanse:

1. Penning-van Beest FJA, Termorshuizen F, Goettsch WG et al, Adherence to evidence-based statin guidelines reduces the risk of hospitalizations for acute myocardial infarction by 40%: a cohort study, European Heart Journal (2007) 28, 154–159 .
 

PP-LIP-NOR-0034