Effektiv LDL-reduksjon

Lipitor gir effektiv reduksjon av LDL-kolesterolet (low-density lipoprotein).

Statinene gir effektiv reduksjon av LDL-kolesterolet. Nedenfor ser man resultatet av en metaanalyse hvor hovedfokuset var å se på LDL-kolesterolreduksjon på hver enkelt dose. Det var 6 statiner med i analysen. Resultatet av de to mest brukte statinene i Norge er vist nedenfor.

Studie:
Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ : British Medical Journal. 2003;326(7404):1423.

“Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systemic review and meta-analysis”

Resultat:
Lipitor 10 mg reduserer LDL med 37%, Lipitor 20 mg med 43%, Lipitor 40 mg med 49% og Lipitor 80 mg med 55%.

 

Reduksjon av LDL-kolesterol per dose

Omarbeidet etter Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ : British Medical Journal. 2003;326(7404):1423.

Pravastatin, Fluvastatin, Lovastatin og Rosuvastatin var også med i denne meta-analysen, men er tatt ut for å vise effekt av de to mest brukte statinene.
 

PP-LIP-NOR-0034