Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Guidelines

Hyperkolesterolemi behandles med kostendringer, regelmessig fysisk aktivitet og eventuelt medikamenter. Pasientens totalrisiko for koronarsykdom avgjør indikasjon for statinbehandling.
 

Behandlingsmål for kolesterol

I primærforebygging er det ikke definert klare behandlingsmål for totalkolesterol eller LDL-kolesterol.

Ved etablert hjerte og karsykdom vil LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l være veiledende behandlingsmål 

Ved diabetes anbefales imidlertid et behandlingsmål < 2,5 mmol/l for LDL-kolesterol. 

Hos personer med familiære hyperlipidemier anbefales LDL-kolesterol <2,5 mmol/l. Et lavere mål for LDL-kolesterol på < 1,8 mmol/l anbefales ved familiære hyperlipidemier når statinbehandlingen startet først etter 40 år og hos slike personer med samtidig påvist hjerte- og karsykdom eller diabetes.

Referanse:

www.helsedirektoratet.no Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom (sett 08.05.2018)

PP-LIP-NOR-0034