Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hyperlipidemi

Hyperlipidemi er økt innhold av fettstoffer (lipider) i blod. Blodfettet er samlet i partikler (lipoproteiner) som inneholder protein (apolipoproteiner), kolesterol, triglyserider og fosfolipider.

  • Low density lipoprotein (LDL) er den mest kolesterolrike av lipoproteinartiklene.  
    På hver LDL-partikkel er det et apo B protein. Høy verdi av apo B er klart assosiert med risiko for hjerte- og karsykdom.
  • Lipoprotein lille a (Lp(a)) er et spesielt protein som er knyttet til en sparsom del av LDL-partiklene. Høy konsentrasjon av Lp(a) kan medføre økt risiko for hjerte- og karsykdom. 
  • Very low density lipoprotein (VLDL) er ofte økt dersom triglyseridnivået er høyt. VLDL- partikkelen er det triglyseridrike forstadiet til LDL.
  • High density lipoprotein (HDL) er en proteinrik partikkel med høy tetthet. HDL transporterer kolesterol bort fra karveggen og motvirker aterosklerose. Høyt nivå av HDL-kolesterolet er assosiert med redusert risiko for hjerte- og karsykdom.

Bestemmelse av total- og LDL-kolesterol er en sentral del av en total risikovurdering med hensyn til hjerte- og karsykdommer. 

Referanse:

www.legemiddelhandboka.no T8.13 Hyperlipidemi (sett 08.10.2019)
 

PP-LIP-NOR-0034