Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hvorfor får man forhøyet kolesterol?

Både arv og miljø har betydning for kolesterolnivået. Vi kjenner i dag flere arvelige tilstander som gir kraftig økt LDL-kolesterol.

En liten del av befolkningen har den arvelige formen for forhøyet kolesterol som kalles familiær hyperkolesterolemi (FH). Men for de aller fleste er høyt kolesterol et resultat av livsstil (røyking, overvekt, fysisk inaktivitet, fettrikt kosthold).

Et hjertevennlig kosthold innebærer mindre mettet fett og mindre sukker, og består blant annet av mye brød, kornprodukter, frukt, grønnsaker, moderate mengder olivenolje, fisk, fjærkre, magre meieriprodukter og lite rødt kjøtt.

Referanse:

www.legemiddelhandboka.no T8.13 Hyperlipidemi (sett 08.05.2018)

PP-LIP-NOR-0034