Lipitor til barn

Pediatrisk populasjon

Hyperkolesterolemi
Behandling av barn skal kun utføres av leger med erfaring innen behandling av hyperlipidemi hos barn, og pasienter bør kontrolleres jevnlig for å vurdere utviklingen.

Pasienter 10 år og eldre
Anbefalt startdose atorvastatin for pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi er 10 mg daglig. Dosen kan økes til 80 mg daglig basert på respons og toleranse. Dosen bør være individuell og basert på anbefalt behandlingsmål. Justeringer skal utføres med intervaller på 4 uker eller mer. Dosetitrering på 80 mg daglig støttes av studiedata hos voksne og begrensede kliniske data fra studier hos barn med heterozygot familiær hyperkolesterolemi. 

Barn mellom 6-10 år
Det foreligger kun begrensede data om sikkerhet og effekt hos barn med heterozygot familiær hyperkolesterolemi i alderen 6 til 10 år, der data er hentet fra åpne studier. Atorvastatin er ikke indisert i behandling av barn under 10 år. 


Andre legemiddelformer/styrker kan være bedre egnet for denne populasjonen. 

Referanse:

Lipitor SPC 28.07.2019

PP-LIP-NOR-0034