Lorviqua dosering og administrasjon 

Behandling med LORVIQUA bør startes opp og overvåkes av en lege som har erfaring med legemidler til kreftbehandling.

Dosering

LORVIQUA finnes som 25 mg tablett og som 100 mg tablett

Lorviqua 25mg Lorviqua 100mg

(bildene representerer ikke faktisk størrelse på tablettene)

Den anbefalte dosen er 100 mg LORVIQUA oralt én gang daglig.

Behandlingens varighet

Behandlingen med LORVIQUA bør fortsette til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

Forsinkede eller uteglemte doser

Dersom en dose LORVIQUA glemmes, skal denne tas så snart pasienten husker det. Dersom det er mindre enn 4 timer til neste dose, skal pasienten ikke ta den uteglemte dosen. Pasientene skal ikke ta 2 doser samtidig for å erstatte den glemte dosen.

Dosejustering

Opphold i dosering eller dosereduksjon kan være påkrevet basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet. Dosereduksjonsnivåer av LORVIQUA er oppsummert nedenfor:

  • Første dosereduksjon: 75 mg oralt én gang daglig
  • Andre dosereduksjon: 50 mg oralt én gang daglig

LORVIQUA skal seponeres permanent dersom pasienten ikke tolererer en oral dose på 50 mg én gang daglig.
Retningslinjer for dosejustering ved toksisiteter og for pasienter som utvikler atrioventrikulær (AV) blokk er gitt i SPC, punkt 4.2 – Tabell 1.

Administrasjonsmåte

LORVIQUA skal tas oralt. 

Pasienter skal oppfordres til å ta dosen med LORVIQUA til omtrent samme tid hver dag, med eller uten mat. Tablettene skal svelges hele (de skal ikke tygges, knuses eller deles før svelging). Tabletter skal ikke svelges dersom de er ødelagt, sprukket eller på andre måter ikke er intakte.

Referanse:

LORVIQUA SPC

PP-LOR-NOR-0013