Om Lyrica

Lyrica reduserer perifer- og sentral nevropatisk smerte

Langvarig smerte (> 3 mnd.) kan ha flere årsaker; nociseptiv smerte, nevropatisk smerte og blandet nociseptiv/nevropatisk smerte. De underliggende mekanismene for hver av disse typene av kronisk smerte er distinkt forskjellige og behandlingen ved disse tilstandene er også ulik. Det er derfor viktig å identifisere hvilken type smerte pasienten har, og om det evt. kan foreligge en blandet nociseptiv/nevropatisk tilstand.1

Lyrica har følgende indikasjoner:2

Referanser:

1. McCarberg B., J Fam. Contemporary management of chronic pain disorders, Pract. 2004; 53 (Suppl 10):11-22
2. Lyrica SPC 21.05.2019

 

PP-LYR-NOR-0138