Langvarige korsryggsmerter

Symptomer og behandling ved langvarige korsryggsmerter

Lyrica er et legemiddel som reduserer perifer- og sentral nevropatisk smerte1.

Langvarig smerte (> 3 mnd) kan ha flere årsaker; nociseptiv smerte, nevropatisk smerte og blandet nociseptiv/nevropatisk smerte2.

De underliggende mekanismene for hver av disse typene av langvarig smerte er distinkt forskjellige og behandlingen ved disse tilstandene er også ulik. Det er derfor viktig å identifisere hvilken type smerte pasienten har, og om det evt. kan foreligge en blandet nociseptiv/nevropatisk tilstand3.

I en studie av Freynhagen et al. fant man at blant pasienter med kronisk korsryggsmerte har ca 1 tredjedel blandet smertetilstand med en overveiende nevropatisk komponent4. I andre studier varierer andelen av den nevropatiske smertekomponenten blant pasienter med kronisk korsryggsmerte fra 16 til 55 %. Nevropatisk smertekomponent er hyppigst forekommende hos pasienter med typisk radikulopati, men er ikke begrenset utelukkende til denne gruppen5-7.

 
Symptomer

Ved nevropatisk smerte er smertene ofte spontane og kan ha mange ulike karakteristika:

  •  verkende
  •  brennende
  •  sviende
  •  skjærende


Behandling

Ikke-medikamentell behandling av nevropatisk smerte som akupunktur og transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) har generell, men moderat smertelindrende effekt. Fysioterapi (aktiv bevegelse, gjerne fysioterapeut-veiledet opptrening av svake/svekkede muskler) kan ha gunstig virkning hos noen pasienter.

Ved medikamentell behandling av nevropatisk smerte er amitriptylin, gabapentin og pregabalin (Lyrica) førstehåndspreparater8.

 

Referanser:

1. Lyrica SPC, pkt.4.2, 21.05.2019
2. Freynhagen R, Baron R. Curr Pain and Headache reports June 2009, Vol 13, 3, 185-190
3. McCarberg B et al., J Fam Pract. 2004;53(Suppl 10):S11-S22
4. Freynhagen R, et al. Curr Med Res Opin. 2006;22(100):1911-20’
5. Beith ID KA, Kenyon J et al,. Pain 2011; 152: 1511-6.
6. Kaki AM E-YA, Youseif E. Reg Anesth Pain Med 2005; 30: 422-8.
7. Attal N PS, Fermanian J, Bouhassira D. The Journal of Pain 2011; 12: 1080-7.
8. Retningslinjer for Smertelindring, Den norske legeforening, 2009

PP-MEU-NOR-0014