Mylotarg (Gemtuzumab Ozogamicin)

Gemtuzumabozogamicin er et antistoff-legemiddel-konjugat (ADC) som består av et monoklonalt antistoff rettet mot CD33, som er kovalent bundet til det cytotoksiske middelet N-acetyl-gamma-kalikeamicin.

Mylotarg fungerer ved at antistoffdelen binder seg spesifikt til CD33-antigenet, hvorpå ADC-CD33-komplekset internaliseres, og kaliceamicin frigjøres og aktiveres. Aktiveringen induserer brudd i dobbelttrådet DNA, som deretter induserer cellesyklusarrest og apoptotisk celledød.
 

Mylotarg er indisert for kombinasjonsbehandling med daunorubicin (DNR) og cytarabin (AraC) til behandling av pasienter fra 15 år og eldre med tidligere ubehandlet de novo CD33-positiv akutt myelogen leukemi (AML), med unntak av akutt promyelocytisk leukemi (APL).

Hvordan fungerer et ADC?

Pfizer har laget en informasjonsfilm om hvordan et antistoff-legemiddel-konjugat (ADC) fungerer ved å levere et cytotoksisk molekyl direkte til kreftcellene ved hjelp av et antistoff rettet mot et spesifikt antigen på cellenes overflate. Se filmen ved å trykke på bildet under.

 

Materiell til nedlastning

Pfizer ønsker å bidra til at behandlingen med Mylotarg blir så god som mulig. Derfor tilbyr vi materiell for å støtte deg ved oppstart av behandling på en ny pasient. Vi håper at dette kan bidra til at du blir trygg på hva pasienten kan forvente seg av behandlingen med Mylotarg. For å laste ned trykker du på bildet under og lagrer filen på din PC

Andre relevante sider om Mylotarg:

Dosering av Mylotarg 
Klinisk effekt ved Mylotarg 
Mylotarg bivirkninger
Mylotarg sikkerhetsinformasjon 

Referanse:

MYLOTARG SPC, 10. desember 2018