Mylotarg doseendring

Hematologiske og ikke-hematologiske toksisiteter kan kreve doseendringer. Se tabeller nedenfor.

Doseendringer ved ikke-hematologiske toksisiteter

ALAT, alaninaminotransferase; ASAT, aspartataminotransferase; ULN = øvre normalverdi; VOD, venookklusiv leversykdom; SOS,  sinusoid obstruksjonssyndrom 

Doseendringer ved hematologiske toksisiteter

Forkortelser: AML = akutt myelogen leukemi; AraC = cytarabin; BMA = beinmargsaspirat; 
DNR = daunorubicin.

 

Referanse:

MYLOTARG SPC, 11.11.2020

PP-MYL-NOR-0036