Neurontin (gabapentin) anbefalt til behandling av nevropatisk smerte

Neurontin (gabapentin) anbefalt til behandling av nevropatisk smerte

  • Neurontin er klassifisert som et av førstevalgspreparatene ved behandling av nevropatisk smerte i "Retningslinjer for Smertelindring", utgitt av Den Norske Legeforening1
     
  • Neurontin er et antiepileptisk legemiddel som har effekt i behandling av nevropatisk smerte
     
  • Neurontin brukes blant annet til behandling av perifer nevropatisk smerte og til f.eks smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi hos voksne

 

Langvarig smerte (> 3 mnd.) kan ha flere årsaker;

  • nociceptiv smerte
  • nevropatisk smerte
  • blandet nociceptiv/nevropatisk smerte

 De underliggende mekanismene for hver av disse typene av kronisk smerte er distinkt forskjellige og behandlingen ved disse tilstandene er ulik. Det er derfor viktig å identifisere hvilken type smerte pasienten har, og om det evt. kan foreligge en blandet nociceptiv/nevropatisk tilstand.1

I en Cochrane-analyse3 konkluderes det med at det er evidens (av moderat kvalitet) for at peroralt gabapentin, i doser på 1200 mg eller mer, har en betydelig effekt på smerte hos noen pasienter med moderat eller alvorlig nevropatisk smerte (smertefull diabetisk nevropati og postherpatisk nevralgi).

 

 

 

 

Les mer om Neurontin:

 

 

 

Referanse:
 1. McCarberg B Contemporary management of chronic pain disorders, J Fam Pract. 2004;53/Suppl 10):S11-S22
2. Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening 2009
 3. Wiffen PJ, Derry S, Bell RF et al. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007938. (DOI: 10.1002/14651858.CD007938.pub4.)

PP-MEU-NOR-0014