Neurontin er et antiepilektikum

Neurontin brukes blant annet til behandling av perifer nevropatisk smerte som f.eks smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi hos voksne. 

Langvarig smerte (> 3 mnd.) kan ha flere årsaker; nociceptiv smerte, nevropatisk smerte og blandet nociceptiv/nevropatisk smerte.


De underliggende mekanismene for hver av disse typene av kronisk smerte er distinkt forskjellige og behandlingen ved disse tilstandene er også ulik. Det er derfor viktig å identifisere hvilken type smerte pasienten har, og om det evt. kan foreligge en blandet nociceptiv/nevropatisk tilstand.1 
 

Neurontin brukes i behandling av nevropatisk smerte. 

 

 

 

Referanse:
1. McCarberg B Contemporary management of chronic pain disorders, J Fam Pract. 2004;53/Suppl 10):S11-S22

 

 

Neurontin (gabapentin)