Neurontin dosering

Gabapentin kan tas med eller uten mat og kapslene bør svelges hele med rikelig drikke (f.eks. et glass vann).

Anbefalt dosering av Neurontin

* Basert på den enkelte pasients respons og toleranse, kan dosen økes videre med 300 mg/dag hver 2-3 dag, inntil maksimal dose på 3600 mg/dag.

Titrering, se tabell over

 • På 4. dag kommer en opp i en dose på 1200 mg (som er laveste effektive dose i Cochrane-analyse)1.  
 • Det må brukes minst en uke på opptitrering til en dose på 1800 mg/dag
 • Det må brukes minst 2 uker på opptitrering til en dose på 2400 mg/dag
 • Det må brukes minst 3 uker på opptitrering til en dose på 3600 mg/dag

NB: Hos pasienter med generelt redusert helsetilstand, f.eks. lav kroppsvekt, etter organtransplantasjon osv., bør dosen opptitreres langsommere, enten ved å bruke lavere doser eller lengre intervaller mellom hver doseøkning.

Etablert terapeutisk dose for gabapentin i studier på nevropatisk smerte er 1800-3600 mg/dag fordelt på 3 doser hos pasienter med normal nyrefunksjon1.  

Tips for å komme opp i effektiv dose:

 • Pasienter bør være oppmerksomme på hva som er terapeutisk dosering for nevropatisk smerte for å etablere realistiske forventninger og forbedre etterlevelse og sannsynlighet for å forbli på behandling
   
 • Gabapentin kan redusere nervesmerter ved doseringen 600 mg 3 ganger daglig, det er vanlig å starte behandlingen med lav dose, og deretter øke dosen langsomt for å øke toleransen. Hvis man opplever ikke-tolererbare bivirkninger som svimmelhet eller døsighet når dosen økes som anbefalt, kan bivirkningene ofte overvinnes ved å trappe ned til forrige dose og deretter øke dosen langsomt over en lengre periode. Pasienter bør oppfordres til å følge opp med sin foreskriver for å kunne fortsette titrering
   
 • Unngå subterapeutiske doser

Gabapentin har mettet, ikke-lineær absorpsjonskinetikk, det vil si at biotilgjengeligheten reduseres når dosen øker.4. Etter peroral administrering er gabapentins biotilgjengelighet på henholdsvis 60%, 47%, 34% og 33%, etter henholdsvis 900, 1200, 2400 og 3600 mg/dag med 3 delte doser.


 Dersom gabapentin ikke har hatt tilfredsstillende effekt ved titrering til maksimalt tolerable dose etter 4 uker, bør et annet preparat prøves.

Lyrica (pregabalin) kan da være et alternativ.

Bruk/etterlevelse:

 • Husk å informere pasienten om at Neurontin skal brukes fast, ikke ved behov
 • Husk å informere pasienten om at dersom han/hun opplever mye bivirkninger i starten av behandling, kan opptitrering gjøres langsommere, etter avtale med lege

 

 

Les mer om Neurontin:

 

 

Referanser;
 1.    Wiffen PJ, Derry S, Bell RF et al. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007938. (DOI: 10.1002/14651858.CD007938.pub4.)
 2.    Neurontin SPC (se nedenfor I bildet)
 3.    Heblich (se nedenfor i bildet hele referansen)
 4.    Bockbrader HN, Wesche D, Miller R, Chapel S, Janiczek N, Burger P.  A comparison of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of pregabalin and gabapentin.  Clin Pharmacokinetics. 2010;49(10):661-9.

Refusjon:

Neurontin SPC pkt 4.2, 19.01.2018  

Referanse: 3.   Heblich F, Tran Van Minh A, Hendrich J et al. Time course and specificity of the pharmacological disruption of the trafficking of voltage-gated calcium channels by gabapentin. Channels (Austin). 2008 Jan-Feb;2(1):4-9.

 

PP-MEU-NOR-0014