Neurontin indikasjoner

Tilleggsbehandling ved partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og barn >6 år.  

Indisert som monoterapi ved behandling av partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom >12 år.

Til behandling av perifer nevropatisk smerte som f.eks smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi hos voksne. 

 

 

 

 

 

Les mer om Neurontin: 

 

Referanse:
Neurontin SPC pkt. 4.1, 19.01.2018

 

 

Neurontin (gabapentin)