Neurontin indikasjoner

  • Tilleggsbehandling ved partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og barn >6 år.
     
  • Indisert som monoterapi ved behandling av partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom >12 år
     
  • Til behandling av perifer nevropatisk smerte som f.eks smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi hos voksne

 

 

 

 

Les mer om Neurontin:

Referanse:
Neurontin SPC pkt. 4.1, 19.01.2018

PP-MEU-NOR-0014