Neurontin effektdata

Neurontin har vært på markedet i over 30 år, det fikk markedsføringstillatelse i Norge i 1996.

Neurontin er anbefalt som et av førstevalgspreparatene i behandling av nevropatisk smerte, både i nasjonale retningslinjer for smertelindring1 og internasjonale guidelines NeuPSIG2  og EFNS3  

I en nylig Cochrane analyse4  har man analysert 37 randomiserte kontrollerte studier der gabapentin er brukt i behandling av kronisk nevropatisk smerte. Studiene inkluderte totalt 5914 pasienter behandlet med gabapentin, placebo eller andre legemidler . Studiene varte fra 4 til 12 uker. De fleste studiene rapportere om et fordelaktig resultat som pasienter med nevropatisk smerte synes er viktig. Resultatene var i hovedsak på smerte etter helvetesild (post-herpatisk nevropatisk smerte PHN) og smerte som følge av nerveskade ved diabetes (diabetesnevropati).

I Cochrane-analysen konkluderes det med at det er moderat kvalitet av evidens for at peroralt gabapentin, i doser på 1200 mg eller mer, har en betydelig effekt på smerte hos noen pasienter med moderat eller alvorlig nevropatisk smerte (post-herpetisk neuralgi eller diabetesnevropati).


De viktigste resultatene:

Ved Post-herpatisk nevropatisk smerte:

  •     3 av 10 pasienter på gabapentin fikk redusert sin smerte med 50 % eller mer, mot 2 av 10 som fikk placebo.
  •     Smerte ble redusert med en tredjedel eller mer hos 5 av 10 pasienter på gabapentin, og hos 3 av 10 som fikk placebo.
  •     Ved smerte forårsaket av diabetes fikk 4 av 10 redusert smerten med 50 % eller mer når de brukte gabapentin, sammenlignet med 2 av 10 som fikk placebo. For andre typer nevropatisk smerte var det ikke pålitelig evidens.
  •     Bivirkninger var mer vanlig med gabapentin (hos 6 av 10) enn med placebo (hos 5 av 10). Svimmelhet, søvnighet, ødem og problemer med å gå oppsto hos 1 av 10 som tok gabapentin. Alvorlige bivirkninger var mindre vanlig, og ikke forskjellig mellom gabapentin og placebo. Noen flere pasienter på gabapentin avsluttet behandling pga bivirkninger. Se mer om bivirkninger her.
  •     Gabapentin er nyttig for noen pasienter med kronisk nevropatisk smerte. Det er ikke mulig å vite på forhånd hvem som vil ha nytte av legemidlet og hvem som ikke vil ha det. Ut fra kunnskapen som foreligger kan den beste måten å få klarhet i nytten på være en kort prøveperiode. Se dosetitrering her.

 

 

 

 

Les mer om Neurontin:

Referanse:

Wiffen PJ, Derry S, Bell RF et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007938. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults.
 

PP-MEU-NOR-0014