Nimenrix er en vaksine mot meningokokker gruppe A, C, W og Y (konjugert)

Meningokokker (Neisseria meningitidis) er Gram-negative diplokokker. De fleste invasive meningokokkinfeksjonene skyldes kapselkledde meningokokker innenfor serogruppene A, B, C, W, X og Y1.

Nimenrix virker ved at anti-kapsel meningokokkantistoffer beskytter mot meningokokksykdom via komplementmediert baktericid aktivitet (bakteriedrap). Nimenrix beskytter mot meningokokkinfeksjon av serogruppe A, C, W og Y2.

Denne vaksinen er godkjent til personer fra 6 ukers alder.

 

Vaksinepodden

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanse:

1. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/meningokokksykdom---veileder-for-he/ oppdatert 23.06.2020. Lest 16.03.2022.

2. SPC Nimenrix, 28.02.2022

PP-NIM-NOR-0060