Nimenrix er en vaksine mot meningokokker gruppe A, C, W-135 og Y (konjugert)

Virkestoff i Nimenrix er polysakkarider fra bakteriens overflate, konjugert til tetanustoksoid-bærerprotein.

Nimenrix leveres som pulver i hetteglass og  0,5 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte, med to vedlagte kanyler, 1 oransje (0,5 x 25 mm) og 1 blå (0,6 x 25 mm).

Nimenrix pakning

Folkehelseinstituttet: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Ungdom som skal delta i russefeiring har særlig høy risiko for smitte.

For å være beskyttet mot alle de vanligste gruppene av meningokokkbakterien som  sirkulerer i Norge(C, W, Y og B) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.

De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdommer i Norge. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste tre årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år. 
Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdommer 16-19 år. Med dagens epidemiologi vil ACWY-konjugatvaksinen gi bredest dekning i denne aldersgruppen. Denne situasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi.
 

Om Nimenrix

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

Folkehelseinstituttet: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (datert 10.05.2019)

PP-NIM-NOR-0016