Administrering av Nimenrix

Nimenrix® kommer med kanyler: 1 oransje ”25G x 1” og 1 blå ”23G x 1”

Nimenrix® kan koadministreres med en rekke andre vaksiner (se preparatomtalen)

Nimenrix® bør benyttes umiddelbart etter rekonstituering. Det er ikke anbefalt å vente med å bruke vaksinen. Det er imidlertid vist at vaksinen er stabil i 8 timer ved 30 °C etter rekonstituering. Dersom Nimenrix ikke er brukt innen 8 timer, skal den kastes.

Pris fra apotek kr. 388,80,-.
 

Om Nimenrix

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

SPC Nimenrix

PP-NIM-NOR-0016