Folkehelseinstituttets anbefalinger for bruk av meningokokk A,C,W,Y-vaksine1

Følgende grupper anbefales meningokokk A,C,W,Y-vaksine:

  • Vaksinasjon av barn, ungdom og voksne mot invasiv sykdom forårsaket av N. meningitidis serogruppe A, C, W og Y.
  • Manglende miltfunksjon
  • Medfødt eller ervervet komplementdefekt: C3 mangel, defekt i sene komplementkomponenter, properdin, faktor D og faktor H.   
  • Ungdom i alderen 16 – 19 år bør vurdere å vaksinere seg (individuell vurdering). 

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).2

Deltagelse i aktiviteter med tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. Dette gjelder spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter. 

Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring, eller tilsvarende aktivitet med økt risiko for meningokokksykdom, anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år og vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. 

  • Nærkontakter til pasient med meningokokk A, C, W eller Y-sykdom.
  • Yrke med risiko for eksponering for store mengder levende meningokokker (laboratoriepersonell).
  • Menn som har sex med menn og som deltar aktivt på arenaer for tilfeldig sex og har intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg
  • Reise til områder med høyere forekomst av sykdom forårsaket av aktuelle serogrupper.I enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan det kreves vaksinasjon. Norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands, og andre med langvarige opphold i aktuelle land bør være oppmerksomme på eventuelle behov for vaksinasjon i det landet de skal oppholde seg i. I flere vestlige land anbefales meningokokk ACWY-konjugatvaksine for studenter.
  • Deltakelse i pilegrimsfeiring (Hajj, Umrah) eller sesongarbeid i Saudi-Arabia medfører økt risiko for meningokokksykdom. Alle pilegrimer som skal til land i Saudi-Arabia, skal være vaksinert med meningokokk ACWY-vaksine. Det kreves dokumentasjon på at vaksinasjon av personer over 2 år er utført for å få visum. Det er viktig at det i vaksinasjonskortet fremgår at vaksinen gitt i Norge er en konjugatvaksine som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y. Navnet på  vaksinen bør også dokumenteres.
Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanse:

1. Ref: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/meningokokkvaksinasjon---veileder-f/ Oppdatert 11.09.2020. Lest 17.03.2021.

2. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/vaksine-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/ungdom-bor-vurdere-a-vaksinere-seg-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/ Oppdatert 15.03.2021. Lest 17.03.2021

 

PP-NIM-NOR-0043