Folkehelseinstituttets anbefalinger for bruk av meningokokk A,C,W,Y-vaksine

Personer med immunsuppresjon

  • Miltmangel
  • Komplementdefekt (Defekter i TCC (C5, C6, C7, C8, C9), properdin, faktor D, faktor H og C3. Individuell vurdering gjelder for personer med andre typer immunsvikt)

Utsatte personer ved sporadisk invasiv meningokokksykdom eller utbrudd

  • Nærkontakter ved sporadisk invasiv meningokokksykdom
  • Utsatte personer ved utbrudd. Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI

Andre grupper med mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom

  • Ungdom 16-19 år. Individuell vurdering
  • Menn som har sex med menn. Individuell vurdering

Reisende til risikoområder

  • Reisende til meningittbeltet i Afrika
  • Pilgrimer til Saudi-Arabia (Hajj, Umrah)

Opphold i land med påbudt/anbefalt vaksineprogram 

  • Studenter og emigranter. Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd

Yrkesgrupper med en mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom (laboratoriepersonell)

  • Individuell vurdering basert på smitterisiko
Om Nimenrix

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

Vaksinasjonsveilederen Tabell 1 (datert 10.05.2019)

PP-NIM-NOR-0016