Nimenrix dosering

Vaksinasjon skal være i overensstemmelse med offisielle anbefalinger.

Spedbarn 6-12 uker:
Anbefalt immuniseringsserie består av 3 doser à 0,5 ml. Den 1. serien består av 2 doser, hvor 1. dose gis fra 6 ukers alder, med 2 måneders intervall mellom dosene. Den 3. dosen (boosterdosen) anbefales gitt ved 12 måneders alder.

Barn >12 måneder, samt ungdom og voksne:
En enkeltdose på 0,5 ml. En 2. dose kan vurderes som hensiktsmessig for noen.

Tidligere vaksinerte barn >12 måneder, samt ungdom og voksne:
Nimenrix kan gis som en boosterdose til personer som tidligere har fått primærvaksine med en konjugert eller ren meningokokkpolysakkaridvaksine.

Folkehelseinstituttet har egne anbefalinger for dosering til spedbarn i alderen 3-12 måneder:
To doser med intervall på minst 2 måneder. En 3. dose anbefales gitt ved 12 måneders alder eller minst 6 måneder etter andre dose dersom denne er gitt før barnet har fylt 12 måneder. 

Om Nimenrix

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

Vaksinasjonsveilederen (datert 10.05.2019)

SPC Nimenrix

PP-NIM-NOR-0016