Nimenrix® dosering

Spedbarn 6 uker – 6 måneder: To doser med intervall på minst 2 måneder. En 3.dose anbefales gitt ved 12 måneders alder.

Spedbarn 6-12 måneder: En dose første leveår og ytterligere en dose etter 12 måneders alder og minst 2 måneder etter forrige dose.

Barn > 12 måneder, samt ungdom og voksne: En dose.

Dersom det er aktuelt med annen samtidig vaksinasjon, kan Nimenrix® gis samtidig med tetanus toxoid-inneholdende vaksine som DTaP-HBV-IPV/Hib-vaksine. Hvis ikke disse gis samtidig, bør Nimenrix® gis minst en måned før den tetanus toxoid-inneholdende vaksinen.

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

PP-NIM-NOR-0060