Nimenrix indikasjon

Aktiv immunisering av personer fra 6 ukers alder for å forhindre invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis gruppe A, C, W-135 og Y.

Referanse:

SPC Nimenrix

PP-NIM-NOR-0010