Nimenrix refusjon

Meningokokk A,C,W,Y-vaksine utleveres på blå resept § 4 i blåreseptforskriften til

  • Personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon
  • Personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt
  • Nærkontakter av personer med meningokokk A-, C-, W- eller Y-sykdom

Vaksine på blå resept §4 skal rekvireres fra Folkehelseinstituttet.

Forskrivning: Reseptgruppe C

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanse:

Lov Data, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) §4 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814/%C2%A74#§4, lest 16.03.2022

PP-NIM-NOR-0060