Sikkerhetsinformasjon for Nimenrix

Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet for innholdsstoffene

Forsiktighetsregler:

Synkope (besvimelse) kan forekomme etter, eller til og med før, enhver vaksinering, spesielt hos ungdom, som en psykisk reaksjon på injeksjonen. Dette kan etterfølges av flere neurologiske tegn som forbigående synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og/eller armer når man kommer til seg selv igjen.

Interaksjoner:

Hos spedbarn kan Nimenrix gis samtidig med kombinerte DTaP-HBV-IPV/Hib-vaksiner og med 10-valent konjugert pneumokokkvaksine

Bivirkninger:
 

Les mer om sikkerhetsinformasjon i preparatomtalen.

Om Nimenrix

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanse:

SPC Nimenrix

PP-NIM-NOR-0016