Sikkerhetsinformasjon for Nimenrix®

Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet for innholdsstoffene

Forsiktighetsregler:

Synkope (besvimelse) kan forekomme etter, eller til og med før, enhver vaksinering, spesielt hos ungdom, som en psykisk reaksjon på injeksjonen. Dette kan etterfølges av flere neurologiske tegn som forbigående synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og/eller armer når man kommer til seg selv igjen.

Ha medisinsk behandling og overvåking tilgjengelig dersom en sjelden anafylaktisk reaksjon oppstår etter vaksinasjon. Nimenrix gis med forsiktighet til individer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser.

Interaksjoner:

Hos spedbarn kan Nimenrix® gis samtidig med kombinerte DTaP-HBV-IPV/Hib-vaksiner og med 10-valent konjugert pneumokokkvaksine

Bivirkninger:

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige (≥1/10) Mangel på matlyst, irritabilitet, søvnighet, feber, hevelse/smerte/rødhet på injeksjonsstedet, trøtthet
Vanlige (≥1/100 till <1/10) Diaré, kvalme, oppkast, hematom på injeksjonsstedet

Les mer om sikkerhetsinformasjon i preparatomtalen.

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanse:

SPC Nimenrix, 28.02.2022

PP-NIM-NOR-0060