Vaksiner mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) 

De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdom. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste tre årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år  (2015 og 2017).

Det fins to ulike typer vaksiner mot smittsom hjernehinnebetennelse. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y, og vaksine mot meningokokk serogruppe B.

Pfizer har begge disse vaksiner, Nimenrix mot A, C, W og Y og Trumenba mot B. De kan bestilles fra Folkehelseinstituttet eller fås på apotek.

Nimenrix og Trumenba kan gis samtidig, på separate injeksjonssteder.

Om Nimenrix

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

Vaksinasjonsveilederen (datert 10.05.2019)
Nimenrix SPC og Trumenba SPC

FKtekst Trumenba

PP-NIM-NOR-0016