Vaksiner mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) 

De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdom. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste tre årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år  (2015 og 2017).

Det fins to ulike typer vaksiner mot smittsom hjernehinnebetennelse. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y, og vaksine mot meningokokk serogruppe B.

Pfizer har begge disse vaksiner, Nimenrix® mot A, C, W og Y og Trumenba mot B. De kan bestilles fra Folkehelseinstituttet eller fås på apotek.

Nimenrix® og Trumenba® kan gis samtidig, på separate injeksjonssteder.

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

PP-NIM-NOR-0043