Om migrene

Migrene er IKKE vanlig hodepine, men en kronisk nevrologisk sykdom1. Tilbakevendende akutte anfall med intens, ensidig og pulserende hodepine, ofte ledsaget av kvalme, lys- og/eller lydømfintlighet karakteriserer tilstanden2. Migrene  forekommer med eller uten aura2.

Forekomst

Flere kvinner enn menn er rammet av migrene. Ratioen kvinne: mann er 3:1. Det foreligger en genetisk arvelig disposisjon for migrene, men både arv og miljøfaktorer spiller inn2.

Som figuren3 under viser, øker migreneforekomsten hos begge kjønn ved puberteten. Økningen er imidlertid betydelig større hos kvinner, hvor det ses en dobling i forekomsten. Videre stiger forekomsten gradvis frem til 35 til 40 års alder, før den begynner å synke etter overgangsalderen hos kvinner.

Forekomst (prevalens) av migrene relatert til alder hos kvinner og menn i Europa, figuren er omarbeidet av Pfizer etter Stovner LJ, et al., Eur J Neurol. 2006 3

 

 

PIN-spørsmål

Er svaret “ja” på minst 2 av de 3 PIN-spørsmålene, er sannsynligheten for migrene ≥ 93%, ref 5. En grundig undersøkelse av lege er nødvendig for å stille diagnosen.
 

PHOTOPHOBIA
Oppleves lys ubehagelig under hodepineanfallet?

INDISPOSED
Har hodepinen begrenset aktiviteter i minst en dag, eller mer, siste tre måneder?

NAUSEA
Samtidig med hodepinen, oppleves uvelhet eller kvalme?

 

Referanser:

1. Ailani J, Burch RC, Robbins MS; Board of Directors of the American Headache Society. The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache. 2021 Jul;61(7):1021-1039, 2. Ashina M. Migraine. N Engl J Med. 2020 Nov 5;383(19):1866-1876, 3. Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K, Terwindt GM, Pascual J. Epidemiology of headache in Europe. Eur J Neurol. 2006 Apr;13(4):333-45, 4. Lipton, R.b., et al. “A Self-Administered Screener for Migraine in Primary Care.” Neurology, vol. 61, no. 3, 2003, pp. 375–382, 5. Migrene-NEL-Norsk Elektronisk Legehåndbok (legehandboka.no)

PP-NNT-NOR-0103