Oversikt produkter

Pfizer har mange produkter og for en god del av disse tilbyr vi informasjon i tillegg til produktomtale og Felleskatalogtekst. For de produkter som ikke er i listen nedenfor henviser vi til Felleskatalogen.

  • A-Z
  • Generisk navn
Våre legemidler

Informasjon om Pfizer sine legemidler

For en fullstending alfabetisk liste over alle legemidler fra Pfizer med lenker til pakningsvedlegg henviser vi til siden "Våre legemidler".

Disse er lenket til pakningsvedlegget i Felleskatalogen.

Oversikt over alle våre legemidler