Prevenar 13

Prevenar 13 - en konjugert pneumokokkvaksine

Prevenar 13 indikasjon1:
 

Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom, pneumoni og akutt otitis media forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos spedbarn og barn fra 6 uker til 17 år.

Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 år og hos eldre.


Bruk av Prevenar 13 bør baseres på offisielle anbefalinger der det er tatt hensyn til risikoen for invasiv sykdom og pneumoni hos de ulike aldersgrupper, underliggende komorbiditeter samt variasjonen av serotype-epidemiologi i ulike geografiske områder.
Prevenar 13 virker på følgende serotyper: 1,3,4,5,6A,6B,7F,9V,14,18C,19A,19F,23F.
 

Viktig med riktig rekkefølge av pneumokokkvaksinasjon:

Rekkefølgen av pneumokokkvaksinasjon er viktig for optimal immunrespons:

Vaksinasjonsrekkefolge Prevenar13

 

Prevenar 13 har immunologisk hukommelse2

Tabellen viser 3 egenskaper til Prevenar 13 som konjugatvaksine


*Vist hos barn, usikkert i hvor stor grad det gjelder for voksne og eldre

 

Referanser:
1. Prevenar13 SPC 12.06.2019, 2. Folkehelseinstituttet, Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge, Rapport 2015:7, 3. Faglige retningslinjer for oppfølging av HIV i Norge 2019