Prevenar 13

 

Prevenar 13 er en konjugert pneumokokkvaksine

Indikasjoner:

Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom, pneumoni og akutt otitis media forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos spedbarn og barn fra 6 uker til 17 år.

Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 år og hos eldre.

Bruk av Prevenar 13 bør baseres på offisielle anbefalinger der det er tatt hensyn til risikoen for invasiv sykdom og pneumoni hos de ulike aldersgrupper, underliggende komorbiditeter samt variasjonen av serotype-epidemiologi i ulike geografiske områder.

 

Effekt av Prevenar / Prevenar 13 i barnevaksinasjonsprogrammet

Pneumokokkvaksinen Prevenar ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2006. Den ble erstattet med Prevenar 13 i 2011.
Siden innføringen av vaksinen har forekomsten av invasiv pneumokokksykdom (IPD) blant barn blitt betydelig redusert. I tillegg har bruken av Prevenar/Prevenar 13 i barnevaksinasjonsprogrammet gitt helsegevinst også for eldre og andre risikogrupper som følge av indirekte vaksinasjonseffekt, (flokkbeskyttelse) med nedgang både i IPD som følge av serotypene i vaksinen og i totalt antall IPD. På grunn av denne flokkbeskyttelsen er det en økende andel av IPD hos voksne som skyldes andre serotyper enn dem som dekkes av vaksionen.

Referanser:
Steens A, Bergsaker M.A.R, Aaberge I.S. et al. Prompt effect of replacing the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine with the 13-valent vaccine on the epidemiology of invasive pneumococcal disease in Norway. Vaccine 2013;31:6232-38.
Steens A, Vestrheim DF, Aaberge IS et al. A review of the evidence to inform pneumococcal vaccine recommendations for risk groups aged 2 years and older. Epidemiol. Infect. 2014;42:2471-82.

 

Anbefalinger om bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet

Folkehelseinstituttet anbefaler Prevenar 13 (PKV13) bl.a. til risikogrupper som hiv-positive, pasienter uten milt og pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. Fra juni 2016 anbefales Prevenar 13 også til pasienter med primær immunsvikt. I tillegg anbefales det at det gjøres en individuell vurdering av om det er aktuelt å gi Prevenar 13 til pasienter i en rekke andre risikogrupper. Bruken av Prevenar 13 kommer i tillegg til bruk av pneumokokk polysakkaridvaksine (PPV23), for personer eldre enn 24 måneder.

Referanser: 
Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge.

Rapport 2015:7 Folkehelseinstituttet (Revidert utgave av Rapport 2013:3). https://www.fhi.no/publ/2015/anbefalinger-for-bruk-av-pneumokokk/

Anbefalinger om vaksine til pasienter med PRIMÆR IMMUNSVIKT (Primary Immundeficiency – PID) etter Barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet juni 2016. https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner-og-andre-vaksiner/anbefaling-om-vaksiner-til-pasienter-med-primar-medfodt-immunsvikt/

 

Effektstudie med voksne i alderen 65 år og eldre

Effekt mot vaksinetype (VT) pneumokokk-CAP og -IPD ble vurdert i en randomisert, dobbeltblindet,
placebokontrollert storskalastudie (Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults -
CAPiTA) i Nederland. 84 496 personer i alderen 65 år og eldre ble vaksinert én gang med enten
Prevenar 13 eller placebo, med en 1:1-randomisering.
Studien viste 75 % beskyttende effekt av Prevenar 13 mot alvorlig invasiv pneumokokksykdom, og 45 % effekt mot ikke-invasiv lungebetennelse, forårsaket av serotyper i vaksinen.

Referanser:
Prevenar 13 Preparatomtale 02.03.2018 Avsnitt 5.1: Effektstudie med voksne i alderen 65 år og eldre.
Bonten M.J.M, Huijts S.M, Bolkenbaas M. et al.Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015;372:1114-25  

 

Viktig sikkerhetsinformasjon

  • Prevenar 13 gir ikke 100 % beskyttelse mot serotyper i vaksinen og beskytter heller ikke mot andre serotyper.
  • Prevenar 13 er kontraindisert ved overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene eller difteritoksoid. Vaksinasjon skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom. 
  • For en fullstendig oversikt over bivirkninger, forsiktighetsregler og interaksjoner se godkjent preparatomtale.