FHI anbefalinger om Prevenar 13 til voksne 

To pneumokokkvaksiner med ulike egenskaper

Det finnes to forskjellige typer pneumokokkvaksine tilgjengelig i Norge. Disse har ulike egenskaper.

Pneumokokkpolysakkaridvaksine,
Pneumovax
Pneumokokkonjugatvaksine,
Prevenar 13
Ikke immunogen hos barn yngre enn 2 år Immunogen hos barn yngre enn 2 år
Induserer ikke T-cellemediert immunitet og immunologisk hukommelse Stimulerer T-celler og induserer immunologisk hukommelse*
Induserer ikke slimhinneimmunitet Induserer slimhinneimmunitet og har effekt på bæring av pneumokokker i halsen*
Revaksinasjon: immunrespons som ligner primærresponsen, eller lavere ved intervaller mindre enn 2-3 år Ved evt revaksinasjon: boosterrespons (raskere og sterkere respons enn primærresponsen)

*Vist hos barn, usikkert i hvor stor grad det gjelder for voksne og eldre

For Prevenar 13® er det foreløpig ikke grunnlag for å anbefale boosterdoser etter fullført grunnvaksinasjon. Det kan vurderes å gi Prevenar 13® til personer med høy risiko for invasiv pneumokokkinfeksjon som tidligere er vaksinert med Prevenar 7®, se mer informasjon om pneumokokkvaksinasjon for personer med risikotilstander lengre ned.

Hvem bør tilbys kombinasjon av pneumokokkvaksinene?

Visse sykdommer og tilstander kan medføre betydelig økt risiko for invasiv pneumokokksykdom hos alle som har tilstanden. Det anbefales derfor pneumokokkvaksinasjon til alle personer med slike sykdommer/tilstander. Ved sykdommer og tilstander med varierende risiko for invasiv pneumokokksykdom innenfor samme risikogruppe, anbefales en individuell vurdering av behovet for pneumokokkvaksinasjon.

Bruk av Pneumovax® og Prevenar 13® i kombinasjon kan være aktuelt for å gi optimal serotypedekning og en mulig immunologisk tilleggseffekt til personer med høy risiko for systemisk pneumokokksykdom. Dersom kombinasjon, bør Prevenar 13® gis først og deretter Pneumovax® minst 8 uker eller mer etterpå.

Risikogrupper som bør få kombinasjon av pneumokokkvaksinene
Anatomisk eller funksjonell miltmangel (§4)
HIV infeksjon / AIDS  (§4)
Stamcelletransplantasjon  (§4)
Personer med høy risiko for invasiv pneumokokksykdom kan, etter en samlet vurdering av risikotilstanden, få kombinasjon av pneumokokkvaksinene* (se tabell nedenfor for risikogrupper).

 

Vaksinasjon anbefales på gruppenivå Individuell vurdering av behov for vaksinasjon 
 • anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • cerebrospinalvæskelekkasje
 • hivinfeksjon / AIDS
 • B-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi 
 • Stamcelletransplantasjon
 • hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • organtransplantasjon
 • cochleaimplantat
 • alder ≥ 65 år
 • kronisk leversykdom
 • primær eller medfødt immunsvikttilstand (unntatt B-cellesvikt)
 • kreft (unntatt hematologisk)
 • kronisk nyresykdom
 • hjemløse og rusmisbrukere
 • iatrogen immunsuppresjon (unntatt ved organtransplantasjon)
 • diabetes mellitus
 • cøliaki
 • nedsatt ventilasjonskapasitet
 • kronisk lungesykdom
 • kronisk hjertesykdom
 • tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller IPD
 • alkoholisme
 • røyking
 • yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell eller sveisere og andre som regelmessig utsettes for sveiserøyk)

 

 

search
Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

PP-PRV-NOR-0003