Effekt av Prevenar / Prevenar 13 i barnevaksinasjonsprogrammet

Pneumokokkvaksinen Prevenar ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2006. Den ble erstattet med Prevenar 13 i 2011.

Siden innføringen av vaksinen har forekomsten av invasiv pneumokokksykdom (IPD) blant barn blitt betydelig redusert. I tillegg har bruken av Prevenar/Prevenar 13 i barnevaksinasjonsprogrammet gitt helsegevinst også for eldre og andre risikogrupper som følge av indirekte vaksinasjonseffekt, (flokkbeskyttelse) med nedgang både i IPD som følge av serotypene i vaksinen og i totalt antall IPD. På grunn av denne flokkbeskyttelsen er det en økende andel av IPD hos voksne som skyldes andre serotyper enn dem som dekkes av vaksionen.

Referanser:

Steens A, Bergsaker M.A.R, Aaberge I.S. et al. Prompt effect of replacing the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine with the 13-valent vaccine on the epidemiology of invasive pneumococcal disease in Norway. Vaccine 2013;31:6232-38.
Steens A, Vestrheim DF, Aaberge IS et al. A review of the evidence to inform pneumococcal vaccine recommendations for risk groups aged 2 years and older. Epidemiol. Infect. 2014;42:2471-82.

PP-PNA-NOR-0037