Effektstudie med voksne i alderen 65 år og eldre

Effekt mot vaksinetype (VT) pneumokokk-CAP og -IPD ble vurdert i en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert storskalastudie (Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults - CAPiTA) i Nederland. 84 496 personer i alderen 65 år og eldre ble vaksinert én gang med enten Prevenar 13 eller placebo, med en 1:1-randomisering.

Studien viste 75 % beskyttende effekt av Prevenar 13 mot alvorlig invasiv pneumokokksykdom, og 45 % effekt mot ikke-invasiv lungebetennelse, forårsaket av serotyper i vaksinen.

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanser:

1. Prevenar13 SPC, 25.11.2020,  Avsnitt 5.1: Effektstudie med voksne i alderen 65 år og eldre.
2. Bonten M.J.M, Huijts S.M, Bolkenbaas M. et al.Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015;372:1114-25

PP-PRE-NOR-0047