Prevenar13 dosering

Vaksinasjonsprogrammer for Prevenar 13 bør baseres på offisielle anbefalinger.

Spedbarn og barn i alderen 6 uker til 5 år
Det anbefales at spedbarn som får en første dose med Prevenar 13 fullfører vaksinasjonsprogrammet med Prevenar 13.

Spedbarn i alderen 6 uker – 6 måneder

Tredose primærserie
Anbefalt vaksinasjonsprogram består av fire doser, hver på 0,5 ml. Primærvaksinasjon for spedbarn består av tre doser, den første dosen gis normalt ved 2-månedersalder og med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. Den første dosen kan gis allerede ved seks ukers alder. Den fjerde (booster) dosen anbefales mellom 11- og 15 måneders alder.

Todose primærserie
Alternativt kan en serie med tre doser, hver på 0,5 ml, gis når Prevenar 13 gis som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for spedbarn. Den første dosen kan administreres fra 2-månedersalder, med den andre dosen 2 måneder senere. Den tredje (booster) dosen anbefales mellom 11- og 15 måneders alder.

Premature barn (< 37 ukers gestasjon)
Hos premature barn består den anbefalte immuniseringsserien av fire doser, hver på 0,5 ml. Den primære spedbarnsserien består av tre doser, der den første dosen gis ved 2 måneders alder og med minst 1 måneds intervall mellom dosene. Den første dosen kan gis så tidlig som ved 6 ukers alder. Den fjerde dosen (boosterdose) anbefales mellom 11 og 15 måneders alder.

Uvaksinerte spedbarn og barn ≥ 7 måneder

Spedbarn i alderen 7–11 måneder
To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. En tredje dose er anbefalt i det andre leveåret.

Barn i alderen 12–23 måneder
To doser, hver på 0,5 ml, med et intervall på minst 2 måneder mellom dosene (se pkt. 5.1).

Barn og ungdom i alderen 2–17 år
Én enkeltdose på 0,5 ml.

Prevenar 13 vaksinasjonsprogram for spedbarn og barn som tidligere er vaksinert med Prevenar (7-valent) (Streptococcus pneumoniae serotype 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F)
Prevenar 13 inneholder de samme 7 serotypene som er inkludert i Prevenar, med samme bærerprotein CRM197.
Spedbarn og barn som har startet vaksinasjon med Prevenar kan skifte til Prevenar 13 når som helst i programmet.

Yngre barn (12-59 måneder) fullstendig immunisert med Prevenar (7-valent)
Yngre barn som blir betraktet som fullstendig immunisert med Prevenar (7-valen) bør får en dose med 0,5 ml Prevenar 13 for å frembringe immunresponser mot de 6 ekstra serotypene. Denne dosen med Prevenar 13 bør administreres minst 8 uker etter siste dose med Prevenar (7-valent).

Barn og ungdom 5-17 år
Barn 5 til 17 år kan få én enkeltdose med Prevenar 13 hvis de har blitt tidligere vaksinert med én eller flere doser med Prevenar. Denne dosen med Prevenar 13 bør administreres minst 8 uker etter siste dose med Prevenar (7-valent).

Voksne ≥ 18 år og eldre
Én enkeltdose.

Eventuelt behov for revaksinering med en påfølgende dose av Prevenar 13 er ikke fastslått.

Spesielle populasjoner

Personer som har underliggende tilstander som predisponerer for invasiv pneumokokksykdom (som sigdcellesykdom eller HIV-infeksjon), inkludert personer som tidligere er vaksinert med én eller flere doser med 23-valent pneumokokk-polysakkaridvaksine, kan få minst én dose Prevenar 13.

Hos personer med hematopoietisk stamcelletransplantat (HSCT) består den anbefalte immuniserings-serien av fire doser Prevenar 13, hver på 0,5 ml. Den primære serien består av tre doser, der den første dosen gis 3 til 6 måneder etter HSCT og med et intervall på minst 1 måned mellom dosene. En fjerde dose (boosterdose) anbefales 6 måneder etter den tredje dosen.

 

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanse:

Prevenar13 SPC, 25.11.2020

PP-PRV-NOR-0003