Prevenar 13 indikasjon1

Prevenar indikasjon barn Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom, pneumoni og akutt otitis media forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos spedbarn og barn fra 6 uker til 17 år.
Prevenar indikasjon voksen Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 år og hos eldre.

Bruk av Prevenar 13 bør baseres på offisielle anbefalinger der det er tatt hensyn til risikoen for invasiv sykdom og pneumoni hos de ulike aldersgrupper, underliggende komorbiditeter samt variasjonen av serotype-epidemiologi i ulike geografiske områder.

Prevenar 13 virker på følgende serotyper: 1,3,4,5,6A,6B,7F,9V,14,18C,19A,19F,23F.

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanse:

1. Prevenar13 SPC, 25.11.2020

PP-PRV-NOR-0003